תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מי אנחנו

אתר edit-spot.co.il מופעל ומנוהל על ידי חברת אשבר-עיינות בע"מ ח.פ. 514372457, להלן – מפעילת האתר.

תכנים המועלים לאתר

מפעילת האתר מחוייבת לפרטיות שלכם ולא תעשה במסמכים שלכם כל שימוש למעט לצורך העריכה הלשונית. 

שימוש בקוקיז

בעת שימוש באתר אנו עשויים להטמין עוגיות לצורך שיפור חוויית הגלישה. באפשרותך למחוק את העוגיות בכל עת באמצעות הדפדפן. 

מידע אישי

לצורך ביצוע התשלום וההזמנה באתר אנו אוספים מידע אישי כגון שם (אופציונלי) ודוא"ל (חובה, על מנת לשלוח את התוצרים). איננו עושים כל שימוש בפרטים האישיים למעט לצורך ביצוע התשלום, הפקת החשבונית ומשלוח התוצרים. הפרטים האישיים נשמרים במערכות מפעילת החברה ואינם מועברים לגורמים אחרים בכפוף לכל דין. 

הזמנת עריכה לשונית באתר

לקוחות רשאים להזמין עריכה לשונית באמצעות האתר. עריכה לשונית כוללת תיקון טעויות הגהה, תיקון טעויות כתיב, תיקון טעויות דקדוק, תיקון טעויות תחביר ושינויים שמטרתם לשפר את שטף הטקסט, ואינה כוללת עריכות מסוג שונה כגון עריכת תוכן, עריכה אקדמית, עריכה ספרותית וכיוצא באלה. בעת העריכה ייערך רק הטקסט שמופיע כטקסט בקבצים, ולא ייערך טקסט שמופיע כתמונה, טקסט בתוך תמונות, תרשימים ואיורים וכיוצא באלה. בביצוע ההזמנה הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהמחיר מתייחס לעריכה של טקסט שמופיע בקובץ כטקסט בלבד, ולא לטקסט שמופיע בתוך תמונות ואובייקטים שונים. באתר edit-spot.co.il אין אפשרות לקבל הנחיות מיוחדות לעריכה. בביצוע ההזמנה הלקוח מתחייב שלא לשלוח הנחיות לעריכה. אנו מתחילים לעבוד על העריכה מיידית עם ביצוע ההזמנה ולכן אין אפשרות להחזר כספי בשום מקרה שהוא, בכפוף לכל דין. המחירים באתר כוללים איטרציה אחת בלבד של עריכה ובכל מקרה ללא יוצאים מן הכלל אינם כוללים שינויים נוספים, תיקונים נוספים, תוספות, או שירותים נוספים או נלווים כלשהם לאחר שליחת המסמך לאחר העריכה. מובהר למען הסר כל ספק כי בכל מקרה המחירים אינם כוללים איטרציות נוספות של תיקונים אפילו אם הטעות או המחדל בעריכה הוא של מפעילת האתר. בעת ביצוע ההזמנה הלקוח מצהיר כי הוא מבין כי בכל מקרה ללא יוצאים מן הכלל לא יבוצעו שינויים או תיקונים נוספים לאחר שליחת העריכה, ללא הצעת מחיר ותשלום עבור התיקונים או השינויים הנוספים, ומתחייב שלא לבקש תיקונים או שינויים נוספים ללא תשלום. לאחר קבלת המסמך לאחר העריכה הלקוח רשאי לבקש הצעת מחיר לשינויים או תיקונים נוספים אם יחפוץ בכך, אך מפעילת האתר לא מתחייבת לבצע תיקונים או שינויים בתשלום. מובהר כי בכל מקרה עם ביצוע העריכה ושליחת המסמך/ים לכתובת הדוא"ל אותה ציין המשתמש בעת ההזמנה יצאה מפעילת האתר ידי חובתה וללקוח לא תהיה טענה כלשהי גם אם לא קיבל את המסמכים לאחר העריכה מכל סיבה שהיא לרבות כתובת דוא"ל לא נכונה, כתובת דוא"ל לא תקינה או מלאה, סיווג שגוי של המסמכים כ"ספאם" על ידי ספק הדוא"ל, חוסר מיומנות בהפעלת דואר אלקטרוני, או כל סיבה שהיא בין בשליטת הלקוח ובין אם שאינה בשליטת הלקוח. מפעילת האתר אינה אחראית לכל תוצאה של שימוש במסמכים לאחר העריכה. מפעילת האתר אינה אחראית לטיב העריכה, שלמותה, או התאמתה לצרכי הלקוח. מפעילת האתר רשאית, משיקוליה, לבטל כל הזמנה שבוצעה באתר. במקרה של ביטול כאמור תימסר הודעה ללקוח והלקוח יקבל זיכוי מלא על הסכום ששולם. 

תפריט נגישות