עריכה לשונית באנגלית

כותבים ששפת אמם אינה אנגלית עשויים לעשות טעויות רבות באנגלית, שעשויות להישמע לא טוב עבור קוראים ששפת אמם אנגלית. אך מלבד העובדה שהטקסט עשוי להיראות פחות מקצועי עבור אדם ששפת אמו אנגלית, לפעמים יש חשיבות ממשית לכך שהטקסט יהיה תקין לשונית, למשל כשמדובר במאמר אקדמי המוגש לפרסום בכתב עת אקדמי, ואפילו עבודה אקדמית שמגישים במהלך הלימודים. 

אפילו דוברים ששפת האם שלהם היא כן אנגלית נעזרים בשירותי עריכה לשונית כדי לוודא שהטקסט שלהם תקין וקולח. 

כל העורכים הלשוניים באנגלית של edit-spot.co.il הם דוברי אנגלית שפת אם, ומנוסים בעריכה לשונית של טקסטים מסוגים שונים כגון טקסטים טכניים, טקסטים שיווקיים, טקסטים ספרותיים, מסמכים אקדמיים ועוד. כאן באתר תוכלו למצוא דוגמא לעריכה לשונית באנגלית, כדי להבין טוב יותר במה מדובר.

לקבלת עריכה לשונית באנגלית פשוט גררו את המסמכים שאתם רוצים לערוך לתוך התיבה להלן, ולאחר שתקבעו את מאפייני עריכה, לחצו "הבא" למעבר לתשלום וביצוע ההזמנה. 

1 - הזמנת עריכה
2 - תשלום
3 - אישור הזמנה

מה כוללת עריכה לשונית באנגלית?

עריכה לשונית באנגלית כוללת:

  • הגהה, כולל תיקון טעויות הקלדה, רווחים כפולים, תיקון פיסוק. 
  • כתיב, כולל תיקון טעויות כתיב באנגלית. 
  • דקדוק, כולל תיקון טעויות דקדוקיות כגון שימוש נכון בזמנים, הטיות וכיוצא באלה. 
  • תחביר, כולל תיקון טעויות תחביר שהן טעויות הקשורות במבנה המשפט, שימוש נכון במילות יחס וכדומה. 
  • שטף, כולל תיקונים שמטרתם לגרום לטקסט להישמע טוב יותר כגון שיפור ניסוחים, פיצול משפטים מסורבלים, התאמה והאחדה של משלב לשוני וכדומה. 

מה העריכה הלשונית לא כוללת?

עריכה לשונית באנגלית לא כוללת:

תפריט נגישות