דוגמא לעריכה לשונית בעברית

הקריטריון החשוב ביותר בעריכה לשונית, מעל לכל, היא כמובן עריכה טובה ונכונה ללא טעויות. הדרך הטובה ביותר להעריך את רמת העריכה של העורך הלשוני היא לראות דוגמאות של טקסטים שהוא ערך, לפני ואחרי העריכה. אולם, מסיבות שונות, לא תמיד עורך לשון יכול לספק דוגמאות שמאפשרות להתרשם מרמת העריכה שלו. לשמחתנו אנחנו כן יכולים להציג דוגמאות, והנה לפניכם דוגמא לעריכה לשונית בעברית, כדי שתוכלו לשלוח לנו את הטקסט שלכם לעריכה בראש שקט.

טקסט מקורי - לפני העריכה

החשיבות של עריכה לשונית

עריכת לשון, הידועה גם בתור "עריכה לשונית" היא מושג המתאר ביצוע תיקונים לטקס מסוים. מטרת התיקונים היא להציג את הנאמר בטקסט באופן בהיר יותר, ולגרום לטקסט להיות נהיר וקריא. בין כלל התיקונים נמנות פעולות כמו התאמת הטקסט לחוקי השפה, חלוקה נכונה למשפטים ולפסקאות על ידי סימני פיסוק, שיפור ניסוח הטקסט וטיפול בבעיות הלשוניות בטקסט. אבל מדוע כל כך חשוב לבצע עריכה לשונית?

כל כותבי הטקסטים, מכל סוג שיהיו, שואפים להביע את הרעיונות שלהם על הצד הטוב ביותר, כך שהנמען של הטקסט, כלומר – הקורא, יבין את הנאמר בטקסט בדיוק כפי שהתכוון לכך הכותב. על מנת לוודא שרעיונות הכותב בכלך, ובפרט מחשבות הכותב, טענותיו ורגשותיו, יגיעו לצד השני במאת האחוזים, חשוב לבצע עריכה לשונית.

טקסטים אשר לא מנוסחים היטב, בעלי טעויות תקינות לשון ולא בהירים, יצרו אצל קורא הטקסט רושם שלילי על כותב וכן על הרעיונות המובאים בו. בין אם אתם מעוניינים לכתוב עבודה אקדמית למרצה שלכם, בין אם אתם מתכננים לשלוח קורות חיים למקומות עבודה שונים, ובין אם אתם עובדים על פרסומים לעיתונות או לרשת – בדקו היטב שהטקסט שלכם תקין מבחינה לשונית וכי הוא עבר עריכת לשון. רק כך, תוכלו להיות בטוחים כי הקוראים יקבלו מכם רושם אמין ומכובד, מה שיאפשר להם להתפנות מבחינה קוגניטיבית לקרוא ולהפנים את הנאמר בטקסט שלכם.

אם כן, לעריכה לשונית ישנה חשיבות עצומה בכל מה שנוגע לכתיבה ולפרסום של טקסטים, בכל תחום שהוא. בדרך כלל, מבצע העריכה הוא עורך הלשון, כמובן, אשר תפקידו לקבל את הטקסט הגולמי מהכותב ולעבור עליו על מנת לתקן אותו בכל אחד מהתחומים אותם פירטנו לעיל. אל תקלו ראש בכל מה שנוגע לעריכה לשונית, השקיעו בה, ואנו מבטיחים שתקצרו על כך את הפירות.

טקסט ערוך - לאחר העריכה

החשיבות של עריכה לשונית

עריכת לשון, הידועה גם בתור "עריכה לשונית", היא מושג המתאר הגהת טקסט, תיקון שגיאות בו ומתן הצעות לניסוח בהיר ומדויק. מטרת התיקונים היא ליצור טקסט נהיר וקריא, הכתוב לפי הכללים הנהוגים בשפה. התיקונים כוללים התאמת הטקסט לחוקים ולכללים של השפה, חלוקה נכונה למשפטים ולפסקאות באמצעות סימני פיסוק, שיפור ניסוחים וטיפול בבעיות לשוניות מסוגים שונים אשר קיימות בטקסט. אבל מדוע חשוב כל כך לבצע עריכה לשונית?

הכותבים שואפים להביע את הרעיונות שלהם בצורה מיטבית, כך שהקורא יבין את הנאמר בטקסט בדיוק כפי שהתכוון לו הכותב. כדי שמחשבותיו של הכותב, רעיונותיו, טענותיו ורגשותיו יגיעו אל הקורא במלואם, חשוב לערוך לשונית את הדברים.

טקסטים שאינם מנוסחים היטב, אינם די בהירים, ואולי אף מכילים טעויות ולשונם אינה תקינה, ייצרו אצל קורא הטקסט רושם שלילי על הכותב וכן על הרעיונות המובאים בו. בין שאתם מעוניינים לכתוב עבודה אקדמית, בין שאתם כותבים קורות חיים למטרת חיפוש עבודה, ובין שאתם יוצרים טקסטים המיועדים לעיתונות או לרשת – הביאו בחשבון עריכה לשונית של הטקסט שתוציאו תחת ידכם. רק כך תוכלו להיות בטוחים כי הקוראים יקבלו עליכם רושם טוב, ותתאפשר להם קריאה מעמיקה והבנת הנאמר בטקסט שלכם.

אם כן, לעריכה לשונית חשיבות עצומה בכל הנוגע לכתיבה ולפרסום של טקסטים, בכל תחום שהוא. בדרך כלל, את עבודת העריכה עושה עורך הלשון. העורך מקבל את הטקסט המיועד לעריכה מהכותב, ותפקידו לתקן את הטעויות שנפלו בו ולשפר את הניסוחים כדי שיהיה מדויק ובהיר ככל האפשר. אל תקלו ראש בנחיצות העריכה הלשונית! השקיעו בה, ואנו מבטיחים שתקצרו בשל כך את הפירות.

טקסט ערוך - עם סימון השינויים

החשיבות של עריכה לשונית

עריכת לשון, הידועה גם בתור "עריכה לשונית", היא מושג המתאר ביצוע תיקונים לטקס מסוים הגהת טקסט, תיקון שגיאות בו ומתן הצעות לניסוח בהיר ומדויק. מטרת התיקונים היא ליצור טקסט נהיר וקריא, הכתוב לפי הכללים הנהוגים בשפה להציג את הנאמר בטקסט באופן בהיר יותר, ולגרום לטקסט להיות נהיר וקריא. בין כלל התיקונים כוללים נמנות פעולות כמו התאמת הטקסטים ולכללים של לחוקי השפה, חלוקה נכונה למשפטים ולפסקאות על ידי באמצעות סימני פיסוק, שיפור ניסוחים הטקסט וטיפול בבעיות הלשוניות מסוגים שונים אשר קיימות בטקסט. אבל מדוע כל כך חשוב לבצע עריכה לשונית?

כל כותבים הטקסטים, מכל סוג שיהיו, שואפים להביע את הרעיונות שלהם על הצד הטוב ביותר בצורה מיטבית, כך שהנמען של הטקסט, כלומר – שהקורא, יבין את הנאמר בטקסט בדיוק כפי שהתכוון לכך לו הכותב. על מנת לוודא כדי  שרעיונות שמחשבותיו של הכותב בכלך, ובפרט מחשבות הכותב, רעיונותיו  טענותיו ורגשותיו, יגיעו לצד השני אל הקורא במאת האחוזים במלואם, חשוב לבצע לערוך לשונית את עריכה לשונית  הדברים.

טקסטים אשר לא שאינם מנוסחים היטב, אינם די בהירים, בעלי ואולי אף מכילים טעויות ולשונם אינה תקינה, תקינות לשון ולא בהירים, ייצרו אצל קורא הטקסט רושם שלילי על הכותב וכן על הרעיונות המובאים בו. בין אם שאתם מעוניינים לכתוב עבודה אקדמית למרצה שלכם, בין אם שאתם מתכננים לשלוח כותבים קורות חיים למקומות עבודה שונים למטרת חיפוש עבודה, ובין אם שאתם יוצרים עובדים על פרסומים טקסטים המיועדים לעיתונות או לרשת – בדקו היטב שהטקסט שלכם תקין מבחינה לשונית וכי הוא עבר עריכת לשון הביאו בחשבון עריכה לשונית של הטקסט שתוציאו תחת ידכם. רק כך, תוכלו להיות בטוחים כי הקוראים יקבלו מכם עליכם רושם אמין ומכובד טוב, מה שיותתאפשר להם להתפנות מבחינה קוגניטיבית קריאה מעמיקה והבנת לקרוא ולהפנים את הנאמר בטקסט שלכם.

אם כן, לעריכה לשונית ישנה חשיבות עצומה בכל מה שהנוגע לכתיבה ולפרסום של טקסטים, בכל תחום שהוא. בדרך כלל, מבצע את עבודת העריכה העריכה הוא עושה עורך הלשון,. כמובן, אשר תפקידו העורך למקבל את הטקסט הגולמי המיועד לעריכה מהכותב. ותפקידו לעבור עליו על מנת לתקן את הטעויות שנפלו בו ולשפר את הניסוחים כדי שיהיה מדויק ובהיר ככל האפשר. אותו בכל אחד מהתחומים אותם פירטנו לעיל. אל תקלו ראש בכל מה בנחיצות שנוגע להעריכה הלשונית,! השקיעו בה, ואנו מבטיחים שתקצרו על בשל כך את הפירות.

להזמנת שירות עריכה לשונית בעברית

עכשיו אחרי שראיתם דוגמא לעבודת העריכה הלשונית בעברית שלנו, אתם יכולים להזמין בנחת ובקלות עריכה לשונית. פשוט צרפו את קובץ הטקסט שברצונכם לערוך, ותוך מספר רגעים יופיע סכום לתשלום ותאריך סיום.

1 - הזמנת עריכה
2 - תשלום
3 - אישור הזמנה

תפריט נגישות